Lippstick.se

Skapa en bra relation till bloggläsarna

Om du har en blogg som du vill ska utvecklas finns det många bra tips som du kan använda. Ett sätt att utveckla en blogg till det bättre är att fråga läsarna vad de vill se mer av. För att enkelt kunna ta reda på vad din målgrupp vill läsa mer om kan du använda dig av ett enkätverktyg för att skapa en undersökning. Med ett enkätverktyg kan du på ett snabbt och enkelt sätt skapa snygga och attraktiva enkäter till dina läsare. Om du har en mejllista kan du med fördel använda den för att skicka ut enkäten. Alternativt kan du lägga ut den på bloggen och be läsarna svara.

Bygg en god relation till läsarna

Det är läsarna som gör att din blogg blir framgångsrik. Utan läsare så är det svårt att exempelvis tjäna pengar på bloggen. Därför är viktigt att värna om relationen till dina läsare. Genom att be om råd och deras åsikter kan du stärka relationen. Läsarna känner att de är viktiga och att du bryr dig om deras åsikter. Om du använder ett enkätverktyg för att få reda på vad läsarna faktiskt gillar och vad de vill se mer av kan du både producera bättre innehåll till bloggen och förbättra relationen till läsarna.

Uppmuntra läsarna att kommentera blogginlägg

För att bygga en bra relation till läsarna kan du även integrera frågor i dina blogginlägg. Försök att få läsarna att interagera med dig. Du kan avsluta ett blogginlägg genom att bjuda in till kommentarer. Fråga vad de tyckte om inlägget eller be om läsarens egna erfarenheter av det du skrivit om. När du skriver blogginlägg ska du lägga fokus på att väcka frågor och nyfikenhet med din text. Om en läsare får olika tankeställningar av en text som de läser blir de automatiskt mer engagerade och sannolikheten för att de ska kommentera ökar.

Svara på läsarnas kommentarer

Det är även viktigt att du svara på kommentarerna som läsarna lämnar. Då känner läsarna att du har lyssnat och läst deras åsikt eller tankar. En läsare som får ett svar känner sig sedd av dig. Människor älskar generellt att känna sig hörda och ju mer sedda och hörda läsarna känner sig desto mer kommer de interagera med dig. Genom kommentarer kan du skapa en positiv spiral av kommunikation. Tänk på att ha tålamod, relationer till bloggläsare är inget du bygger upp över en natt.

Relationer

kheera